Dinsdagavond 27 augustus gesloten

Wegens de wiel­er­ronde in Naald­wijk zijn op dins­da­gavond ges­loten. De ocht­en­dles gaat wel door. We liggen mid­den in het par­cours en alles om ons heen is afges­loten, van­daar dat we besloten hebben om de avond­lessen te laten vervallen.

Boetkemp 4 augustus

Boetkemp (Boot­camp) Train­ing bij Defence Academy

Elke eerste zondag van de maand, het hele jaar rond op de leuk­ste locaties in het West­land en omgev­ing. Elke maand dus een train­ing op een andere locatie! Ont­dek samen met ons de leuk­ste sportlocaties!

Klik hier voor meer infor­matie over Boetkemp.

Als je mee­doet met Boetkemp dan moet je akko­ord gaan met onze voor­waar­den!

Boetkemp is voor iedereen vanaf 16 jaar!

Locatie Zondag 4 augus­tus 2013:

Uithof­spolder (park rond de uithof)
Jaap Eden­weg, Den Haag

Als je naar de schaats­baan de Uithof gaat, ga je vanaf de loz­er­laan de Jaap Eden­weg op. Je gaat daarna gelijk het par­keert­er­rein op aan de link­erkant (bij de keer­lus van de tram). 

Verza­me­len om 09.45 uur: Start: 10.00 uur stipt.
VOORAF AANMELDEN, zie infor­matie (link hierboven)

Zorg voor goede en weerbestendige kled­ing / schoe­nen. Je kan nat en vuil wor­den! Neem ook evt. een flesje water mee

Zomerrooster

Vanaf 20 juli t/m 1 sep­tem­ber is het zomer­rooster van kracht. De kinder­lessen en de vrije train­in­gen ver­vallen en de Cross-Fitness les van de zater­dag is ver­plaatst naar een ander tijd­stip: 10.00–10.45 uur.

WACHTLIJST Kung Fu Kids lessen

WACHTLIJST Kung Fu Kids lessen wegens volle lessen:
Voor alle dagen is er op dit moment een wachtli­jst. Neem a.u.b. con­tact met ons op voor meer infor­matie over deze lijst en wat de verwachte tijd is dat er weer plekken vrijkomen.

Combat Wing Chun Kung Fu examens: LESUITVAL

Don­derdag 31 jan­u­ari exa­m­ens geel en oranje: 19.15 — 20.30 uur
Dins­dag 5 feb­ru­ari exa­m­ens groen en blauw: 20.15 — 22.00 uur

Tij­dens deze exa­m­ens voor de vol­wassen leden van Com­bat Wing Chun Kung Fu ver­vallen de reg­uliere lessen. Natu­urlijk kun je je les op een andere dag inhalen.
De kosten en exam­eneisen staan ver­meld via de URL in de laat­ste nieuwsbrief!

Bereid je goed voor en suc­ces!
Heb je nog vra­gen? Vraag het aan Si-Fu Arjan.

Gratis bokshandschoenen of scheenbeschermers

Van 7 t/m 31 jan­u­ari hebben we een heel aantrekke­lijke actie: Als je lid wordt bij Defence Acad­emy en je gaat deel­ne­men aan de Kick­boks of de Com­bat Wing Chun Kung Fu lessen dan krijg je een set bok­shand­schoe­nen of scheenbescherms hele­maal voor niet! Vraag naar de voorwaarden!